Aanbod
Wie zijn wij
ContactFun-r-gy
Fun-r-gy
Officieelleerbedrijf voor de Verzorgende en Dienstverlende Beroepen
Welkom op de website van Fun-R-Gy?
Fun-R-Gy is een recreatieve en vooral vrolijke sport (Jiu Jitsu ) gericht op zelfverdediging en weerbaarheid (fysiek en mentaal) voor kinderen met een beperking, zoals.   ADHD, ADD, DCD , PDD-NOS , ASPERGER , ASMA , OBESITAS , enz.
Door middel van spel, sport en beweging wil wij de kinderen leren zich weerbaarder op te stellen. Door de lessstof in kleinere gedeeltes te trainen ,is het makkelijker voor het kind om het aan te leren. Maar Het belangrijkste is dat de kinderen trots zijn op zichzelf.

De trainingen zijn zo opgebouwd, dat zij door oefeningen en spelvormen vertrouwd raken met zelfverdediging. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan respect , zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Jiu-jitsu bevat een veelzijdigheid aan bewegingen en bewegingservaring
Weerbaarheid is een woord waarmee bedoeld wordt dat je zelf instaat bent om dingen te doen of te zeggen. Het begrip weerbaarheid gaat om:
zelfverdediging, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, uitstraling, discipline , structuur, respect, sociale vaardigheden, valbreken, stoeien, spelletjes, trappen, stoten , weren, conditie , kracht, motoriek en recreatief
Waarom is Fun-R-Gy opgericht?
Veel kinderen met een beperking worden niet altijd geaccepteerd bij een sportclub omdat ze net iets anders zijn als een ander. Ze worden vaak voor de gek gehouden of buiten gesloten. Ook de trainer begrijpt deze kinderen vaak niet goed en / of weet er niet mee om te gaan. Dit terwijl kinderen met een beperking JUIST beweging en een uitlaatklep nodig hebben.

Speciaal voor deze kinderen is er Fun-R-Gy.
De lessen vinden plaats onder deskundige begeleiding en in kleine groepen. Er is daardoor veel ruimte voor individuele aandacht en voor de verdere ontwikkeling van het kind. Ook ouders worden nauw bij de lessen betrokken.

De sportprogramma's die Fun-R-Gy deze kinderen biedt, kenmerken zich door een gedragstherapeutisch karakter waarbij plezier in het sporten voorop staat.

Kinderen met een beperking hebben goede en leuke kanten die niet altijd naar voren komen, ze zijn spontaan, energiek, lief, aandoenlijk, creatief en doortastend. Onze uitdaging is om deze kinderen te helpen om deze leuke kanten verder te ontwikkelen.

Het programma van fun-r-gy is bedoeld voor de leeftijd vanaf 6 jaar.

Het lesprogramma is samengesteld door een docent gevaarsbeheersing, jiu jitsu leraar en een psycholoog.


Dit alles is de Power van Fun-R-Gy!